Editorial Policies

Focus and Scope

Albanian Journal of Mathematics (ISNN: 1930-1235)  is a peer-reviewed electronic mathematical journal for the publication of original research articles of excellent quality in mathematics. The journal aims to reflect the latest developments in mathematics and promote international academic exchanges between mathematicians worldwide.    


 

Section Policies

 

Peer Review Process

Research papers go through a normal refereeing process, overseen by an editorial board member.  The authors can submit their papers directly to any member of the Editorial Board. All content of the journal becomes free after two months from the date of publication. There are no fees or publication costs for the authors. The journal covers its expenses from donations.

 

Publication Frequency

Starting from 2012 the Albanian J. Math. will come out twice a year, in June 30 and December 15 of each year.

 

Author Self-Archiving

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.

 

Delayed Open Access

The contents of this journal will be available in an open access format 12 month(s) after an issue is published.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Revista Shqiptare e Matematikës

Revista Shqiptare e Matematikës u themelua nga T. Shaska në 2007 me idenë për të ndihmuar shkencëtarët e rinj shqiptarë në Shqipëri dhe mbarë botës. 

Revista nuk sponsorizohet dhe nuk është e mbështetur nga asnjë institucion qeveritar në Shqipëri apo ndonjë universitet qoftë ky privat apo zyrtar. Gjatë gjithë ekzistencës së saj revista gjithmonë ka qenë falas dhe asnjëherë nuk ka pasur pagesa qoftë për autorët, qoftë për lexuesit. Revista mbahet me donacione të vogla private dhe me punën vullnetare të stafit të saj. 
Revista ka sponsorizuar dhe organizuar disa konferenca shkencore në trevat shqiptare. Roli kryesor i revistës është mbështetja e matematikanëve të rinj shqiptarë në mbarë botën. 

Revista publikon artikuj shkencorë origjinalë të cilësisë së lartë.  Në raste të veçanta ne konsiderojmë edhe publikimin e artikujve të një rëndësie të veçantë në Shqip.

 

Short history

Albanian Journal of Mathematics was founded by Tony Shaska in 2007 with the idea to support Albanian mathematicians in Albania and abroad.   
The journal is not associated with any government institutions in Albania or any public or private universities in Albania or abroad. Throughout its existence the journal has not charged any fees to the authors and has always been an open access journal. The journal supports itself with private donations and voluntary work from its staff. 

During the last decade the Albanian J. Math. has sponsored and organized many conferences in th Balkans. Albanian J. Math has an office, in Vlora (Albania), its birthplace and its editors in Kosova, Montenegro, USA, UK, and Switzerland, serve as contacts in other countries. Throughout its existence Albanian J. Math. has had its servers at Geolitica, ON, Canada.

 

Areas of Publication

Albanian J. Math. publishes in those areas of mathematics of interest to its editors. Some of these areas include

  • Algebra
  • Algebra geometry
  • Number theory
  • Discrete mathematics
  • Complex Analysis
  • Statistics 

 


@Copyright 2015, Albanian Journal of Mathematics

                                            Facebook Twitter Google+